Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op en zijn van toepassing op de advisering over of de bemiddeling bij het sluiten van een financieel product en de daarbij te verwachten werkzaamheden van Brugmans Verzekeringen.